سیستم پرداخت اپل موزیک به هنرمندان قدرتمندتر از اسپاتیفای است

با توجه به گزارش های به دست آمده روزنامه ی وال استریت ژونال از طرف اپل موزیک نامه ای در داشبورد هنرمندان قرار داده شده است و در آن به سیستم پرداختی اپل اشاره شده است که برای هر آهنگ در اپل موزیک به صاحب حقوقی موزیک یک سنت پرداخت می شود.

این گزارش نشان می دهد ساختار پرداخت اپل موزیک به شکلی است که تقریبا دو برابر مبلغ پرداختی به صاحب حقوقی موسیقی برای هر پخش پرداخت می شود. به طور متوسط این مبلغ حدودا یک سوم یا نیم پن برای هر استریم می باشد.

کارشناسان صنعت موسیقی گفته اند پرداخت هایی که توسط اپل موزیک پرداخت خواهد شد خیلی کمتر از این مبلغ می باشد زیرا اپل موزیک این پول را از درآمدهای به دست آمده برای اثر استراک سرویس مشتریان پرداخت خواهد کرد.
در این نامه گفته شده است 52 درصد از درآمدی که از طریق اشتراک سرویس با 52 سنت از هر دلار را به لیبل هایی که مربوط به ضبط می باشد و سایر صاحبان حقوقی موسیقی خواهد داد.

سیستم پرداخت اپل موزیک به هنرمندان قدرتمندتر از اسپاتیفای است

سیستم پرداخت اپل موزیک به هنرمندان قدرتمندتر از اسپاتیفای است

صاحبان حقوقی نیز با توجه به توافق نامه های ضبط، انتشار و توزیع موسیقی مبلغی را به هنرمندان پرداخت خواهند کرد، به همین دلیل هنرمندان همه ی مبالغ پرداختی را دریافت نخواهند کرد.

اپل در این نامه گفته است که (بحث درباره ی حق امتیاز پخش جریانی همچنان ادامه دارد اما ما معتقد هستیم که باید ارزش های خود را به اشتراک بگذاریم.)
در ادامه اپل گفته است: ( ما به هر سازنده ای مبلغ یکسانی را پرداخت خواهیم کرد، یعنی هر نمایش ارزشمند است و تهیه کنندگان برای نمایش موسیقی خود در بخش های قابل توجه اپل موزیک مجبور به پرداخت هزینه نخواهند بود.)

گفته شده است که اسپاتیفای دارای 155 میلیون کاربر که دارای حق اشتراک هستند می باشد و 345 میلیون نیز تعداد همه ی کاربرانش در سرتاسر جهان تا پایان سال 2020 می باشد.

طبق آخرین آمارها، افرادی که از اپل موزیک استفاده می کنند و حتی افرادی که در یک دوره ی آزمایشی رایگان هستند حدودا 60 میلیون نفر می باشند. اپل تقریبا دو سال است که عدد به روز شده ای برای تعداد کاربرانش ارائه نکرده است.