• watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple SE Dual-core
 • Li-Ion, non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

 • watchOS 7.0 Apple S6 Dual-core
 • Li-Ion 303.8 mAh (1.17 Wh), non-removable
 • 1.78 inches, 10.0 cm2 (~60.0% screen-to-body ratio)
 • Glass front, ceramic/sapphire crystal back, aluminum frame

در انبار موجود نمی باشد
تومان6,369,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

در انبار موجود نمی باشد
تومان9,700,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

در انبار موجود نمی باشد
تومان6,899,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

در انبار موجود نمی باشد
تومان6,899,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

تومان11,700,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

در انبار موجود نمی باشد

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

تومان11,700,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

در انبار موجود نمی باشد
تومان6,899,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

در انبار موجود نمی باشد
تومان6,899,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

در انبار موجود نمی باشد
تومان9,400,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

در انبار موجود نمی باشد

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

تومان12,000,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

تومان11,900,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

تومان12,300,000

 • 64-bit dual-core S5 processor
 • 1.2 lithium ion batteries required
 • 759 Sq mm or 977 sq mm display area
 • Steel frame and crystal back
 

Apple whatch 5

اپل واچ سری 5 اسپورت

Apple whatch 5 اپل واچ سری 5 صورتی :  اپل واچ سری 5 که یکی از جدیدترین ساعت های هوشمند می باشد،

در 10 سپتامبر 2019 توسط شرکت اپل معرفی شد. سری جدید اپل واچ از نظر ظاهری شبیه به ورژن های قبلی خود است

اما اپل تلاش کرده تا این بار تغییراتی هوشمندانه را هم از لحاظ سخت افزار و هم نرم افزار در آن ایجاد نماید.

طراحی ساعت هوشمند اپل

از جمله تغییراتی که شرکت اپل بر روی سخت افزار آن ایجاد کرده است، وجود صفحه نمایش

Always-on Retina است که سبب روشن نگه داشتن نمایشگر ساعت به طور 24 ساعته می باشد

تا کاربر نیازی نداشته باشد برای مشاهده، مچ دست خود را بالا ببرد. در این اپل واچ

به دلیل اینکه از فناوری نمایشگر کم حرارت استفاده شده است

اپل واچ سری 5 صورتی : شاید در نگاه اول این محصول با ورژن های قبلی خود

تفاوت ظاهری چندانی نداشته باشد اما این بار اپل از از بندهای خاص و ویژه ای استفاده نموده است. اپل واچ سری 5 این بار در نسخه های چرمی،

Apple whatch 5 نایکی پلاس، هرمس و استیل روانه بازار شده اند و کاربران می توانند بند ساعت را بر اساس سلیقه خود انتخاب نمایند.

یکی دیگر از تغییراتی که اپل در طراحی سری 5 واچ خود ایجاد کرده است، افزایش تعداد رنگ در بندهای ساعت می باشد که به 8 رنگ رسیده است.

همچنین کیس های آن نیز دارای 3 رنگ می باشد که از بهترین مواد ساخته شده است و کاملا قابل بازیافت می باشد.

Apple whatch 5
Apple whatch 5