تومان31,700,000

 • core i3 1.1GHz Turbo Boost up to 3.2GHz
 • 8GB 3733MHz LPDDR4X
 • intel iris Plus Graphics
 • 256 GB SSD
 • Retina display with True Tone
 •  1.290 KG

تومان31,700,000

 • core i3 1.1GHz Turbo Boost up to 3.2GHz
 • 8GB 3733MHz LPDDR4X
 • intel iris Plus Graphics
 • 256 GB SSD
 • Retina display with True Tone
 •  1.290 KG

تومان31,700,000

 • core i3 1.1GHz Turbo Boost up to 3.2GHz
 • 8GB 3733MHz LPDDR4X
 • intel iris Plus Graphics
 • 256 GB SSD
 • Retina display with True Tone
 •  1.290 KG

تومان21,599,000

 • core i3 1.1GHz Turbo Boost up to 3.5GHz
 • 8GB 3733MHz LPDDR4X
 • intel iris Plus Graphics
 • 512 GB SSD
 • Retina display with True Tone
 •  1.290 KG

در انبار موجود نمی باشد
تومان39,700,000

 • core i3 1.1GHz Turbo Boost up to 3.5GHz
 • 8GB 3733MHz LPDDR4X
 • intel iris Plus Graphics
 • 512 GB SSD
 • Retina display with True Tone
 •  1.290 KG

تومان40,500,000

 • core i3 1.1GHz Turbo Boost up to 3.5GHz
 • 8GB 3733MHz LPDDR4X
 • intel iris Plus Graphics
 • 512 GB SSD
 • Retina display with True Tone
 •  1.290 KG